ZTM

1 2 3 4 5 ... Następna

ZTM

ZTM

ZTM Warszawa, czyli Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie jest jednym z organów stołecznego samorządu powołanym do szeroko pojętej opieki nad warszawską komunikacją miejską.

W skład kompetencji ZTM wchodzi m.in. organizowanie, kontrolowanie i zarządzanie transportem publicznym funkcjonującym na terenie aglomeracji. Sam Zarząd został powołany do działania w roku 1992, a jego główna siedziba mieści się przy ul. Żelaznej 61.

Kompetencje ZTM
Pod jurysdykcją Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie znajduje się komunikacja publiczna wszelkiego typu, a więc stołeczne autobusy, tramwaje, kolej miejska, a także i metro. ZTM decyduje zarówno o rozkładzie jazdy komunikacji w/w typów, a także rozlokowaniu przynależnych im przystanków, a ponadto zajmuje się organizacją całego układu komunikacyjnego oraz jego zarządzaniem. ZTM planując rozkład jazdy warszawskich linii komunikacyjnych bierze pod uwagę nie tylko tzw. zjawiska społeczne (zagęszczenie ruchu komunikacji w godzinach porannych i w godzinach szczytu, gdy zwiększona ilość środków transportu jest wymaga z powodu dużej liczby osób korzystających z ich usług), ale także i remonty infrastruktury drogowej czy też powstanie nowych, ważnych miejsc na mapie miasta. Do kompetencji ZTM należy również organizacja i zarządzanie systemem samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich.

Szeroka współpraca z innymi partnerami
Sama obsługa linii komunikacyjnych jest możliwa dzięki współpracy Zarządu z innymi partnerami. Do spółek partnerskich należą m.in. Miejskie Zakłady Autobusowe, Metro Warszawskie, SKM, czyli Szybka Kolej Miejska oraz Tramwaje Warszawskie. Wyżej wymienione spółki samorządowe są jednocześnie wspierane przez kilku partnerów prywatnych - Europa Express City, ITS Michalczewski, Mobilis, PKS Grodzisk Mazowiecki czy też KM Łomianki. Dzięki współpracy z przewoźnikami kolejowymi, pasażerowie posiadający bilet ZTM mogą korzystać w pewnym zakresie (na terenie stolicy i odcinku podmiejskiej linii średnicowej) także z usług Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Przewozów Regionalnych.

Bilety ZTM
Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oferuje swoim pasażerom korzystającym z usług komunikacyjnych, szeroką gamę różnego rodzaju biletów. Oferta ZTM obejmuje bilety jednorazowe i jednorazowe przesiadkowe, które umożliwiają podróżować przez określony czas od skasowania dowolnymi środkami transportu ZTM, a także bilety czasowe, krótkoterminowe i dobowe. Pasażerowie korzystający często z usług komunikacji miejskiej mogą droga zakupu nabyć bilet miesięczny lub 90-dniowy. Każdy rodzaj biletów występuje w dwóch typach - umożliwiający przejazd w I strefie miejskiej lub II, obejmującej obszary położone dalej od centrum. Bilety są do nabycia w kioskach, punktach ZTM oraz specjalnych automatach znajdujących się na przystankach oraz w środkach komunikacji miejskiej.