Saska Kępa. Nagrody dla najlepszych inwestycji [GALERIA]

Tomasz Urzykowski
16.06.2016 18:00

KUBA ATYS

Saska Kępa wzięła przykład z Żoliborza i powołała swoją nagrodę dla najlepszych inwestycji na swoim terenie. W środę poznaliśmy laureatów jej pierwszej edycji. Nagrodę ustanowiło Stowarzyszenie ŁADna Kępa. Jej patronami są znakomici architekci polskiej awangardy okresu międzywojennego Bohdan Lachert i Józef Szanajca, którzy do 1939 r. wspólnie projektowali domy na Saskiej Kępie. Do nagrody można było zgłaszać inwestycje zrealizowane w latach 2006-15, czyli od czasu obowiązywania na Saskiej Kępie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i objęcia tego osiedla opieką stołecznego konserwatora zabytków. Organizatorzy przyjęli 24 zgłoszenia. Są to obiekty kilku różnych kategorii: "Nowa Inwestycja", "Renowacja Istniejącego Budynku", "Modernizacja Istniejącego Budynku", "Przestrzeń Publiczna i Zieleń" oraz "Modernizacja Wnętrza". Kandydatury oceniała siedmioosobowa kapituła złożona z architektów, historyków sztuki i miłośników tego najpiękniejszego fragmentu prawobrzeżnej Warszawy. Jurorzy nie przyznali głównej nagrody. Wytypowali za to pięć obiektów, które dostały równorzędne nagrody honorowe (w postaci ufundowanych przez stołecznego konserwatora zabytków tabliczek do powieszenia na budynku), zaś cztery następne uhonorowali wyróżnieniami (w formie dyplomów). "Gazeta Stołeczna" jest jednym z patronów medialnych nagrody.

Wszystkie zdjęcia
  • Nagroda w kategorii
  • Nagroda w kategorii
  • Nagroda w kategorii
  • Nagroda w kategorii
  • Nagroda w kategorii
  • Wyróżnienie w kategorii
  • Wyróżnienie w kategorii
  • Wyróżnienie w kategorii
  • Wyróżnienie w kategorii
Tematy ważne dla Warszawy
Tym żyje Warszawa
Magazyn Kuchnia
Tematy
Miejsca
Ludzie
Dzielnice