Zatrzymanie 13 osób, którzy handlowali i przemycali narkotyki

policja
13.12.2019 11:13