Jest stosunkowo rozległy - obejmuje 76 ha w granicach ulic: Pratulińskiej, Prałatowskiej, Kołowej, Handlowej, Trockiej, Zamiejskiej, Bieżuńskiej oraz Radzymińskiej.

Wyróżnia się oryginalnym układem - ciągi komunikacyjne i zabudowa mieszkaniowa tworzą kręgi, wewnątrz których jest miejsce na infrastrukturę, parkingi naziemne, zieleń. Największy z nich, tzw. ring (utworzony przez ul. Handlową, Ossowskiego i Myszkowską), otacza centralną część osiedla, w której znajdują się m.in. park Wiecha i Teatr Rampa.

Siedziba Teatru RampaSiedziba Teatru Rampa Fot. WOJCIECH TRACZYK/UM Warszawa

W tym rejonie są też domy z początku XX w., enklawy zabudowy jednorodzinnej, kilka kompleksów nowych budynków mieszkaniowych i miejsca użyteczności publicznej (szkoła podstawowa z boiskami, dzielnicowe biuro finansów oświaty, przedszkola publiczne, przychodnie, biblioteka dla dzieci i młodzieży, klub osiedlowy, poczta i oddziały banków).

Klimat dawnego Targówka można odnaleźć na ul. Tykocińskiej, sąsiadującej z kościołem pw. Chrystusa Króla. Zachował się tu fragment starej architektury z oryginalnym brukiem.

Podczas spotkań organizowanych w związku z programem rewitalizacji mieszkańcy skarżyli się na zły stan techniczny mieszkań, podkreślali, że zależy im na poprawie bezpieczeństwa najbliższej okolicy. Inne problemy to brak oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także zanikanie lokalnej przedsiębiorczości.

Impulsem do rozwoju tego rejonu stanie się rozbudowywana II linia metra. Przewidywane są dwie stacje: w rejonie ul. Trockiej i w rejonie kościoła pw. Chrystusa Króla. Od południowej strony zaplanowano obwodnicę śródmiejską.

Jest tu tylko jeden budynek wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków - willa z 1930 r. projektu Bolesława Pietrusińskiego przy ul. Tykocińskiej 15. W gminnej ewidencji zabytków znajdują się zaś 22 budynki m.in. przy ul. Tykocińskiej i Radzymińskiej oraz częściowo skwer S. Wiecheckiego „Wiecha” i budynek Teatru Rampa.