Zajmuje powierzchnię 25,76 ha. Ograniczony jest ulicami: Naczelnikowską, Birżańską, Księcia Ziemowita, Klementowicką, Niedotrzymską i Siarczaną.

Znajdują się tu też pozostałości podmiejskich gospodarstw rolnych.

Willa przy ul. Siarczanej, stan z 2016 r., sprzed remontu i przebudowy na centrum kulturyWilla przy ul. Siarczanej, stan z 2016 r., sprzed remontu i przebudowy na centrum kultury Fot. FRANCISZEK MAZUR

Do rejestru zabytków są wpisane:

  • willa przy ul. Siarczanej 6 z 1905 r. wraz z ogrodem z początku XX w.,
  • budynek mieszkalny murowany - ul. Siarczana 6a,
  • zabudowania kościelne parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego: budynek kościoła, plebanii, drewniana dzwonnica z wieżą z ok. 1920 r. - ul. Księcia Ziemowita 39.

Dużym problemem w tym rejonie jest zły stan techniczny budynków, nierzadko pamiętających przełom XIX i XX w. Przestrzeń publiczna Targówka Fabrycznego jest uboga, nie ma tu wielu usług. Brakuje też parków, skwerów umożliwiających mieszkańcom czynny wypoczynek lub relaks. Jeszcze bardziej niż w pozostałych częściach dzielnicy widać tutaj problemy społeczno-gospodarcze, mieszkańcy są mało aktywni, przez lata tu nie inwestowano.

W ramach rewitalizacji przewidziano poprawę estetyki budynków, doposażenie w instalacje, inwestycje w sferę społeczną i przestrzeń, aktywizację środowiska lokalnego.

Okolica ma szansę na rozwój dzięki rozbudowanej komunikacji kolejowej i drogowej, zakładom przemysłowym, magazynom.

Po udanej rewitalizacji rejon ten mógłby pełnić funkcję zaplecza logistycznego Warszawy. Planowana budowa obwodnicy śródmiejskiej jeszcze ułatwi komunikację w tej części stolicy i sprawi, że teren stanie się atrakcyjniejszy dla inwestorów.