Powierzchnia - 88 ha. Granice podobszaru:

  • od zachodu - linia torów kolejowych będąca jednocześnie granicą dzielnicy,
  • od północy - ul. Lubelska, Bliska, Żupnicza, Chodakowska i Mińska,
  • od wschodu - ul. Podskarbińska,
  • od południa - ul. Targowa, Zamoyskiego i Grochowska. 

Kamionek ma atuty, które mogą przyciągnąć inwestorów i artystów: specyficzny charakter pofabrycznych terenów, zabytki, bliskość miejsc zieleni i rekreacji, centrum i Stadionu Narodowego, dobrą komunikację. Artyści już otwierają tu pracownie i prowadzą działania kulturalno-społeczne. Tak jest w budynku w zmodernizowanej kamienicy przy ul. Lubelskiej 30/32, na ul. Skaryszewskiej czy w Soho Factory przy ul. Mińskiej 25. Dzielnica organizuje cykliczne konkursy na najem lokali na działalność społeczno-kulturalną.

Siedziba Sinfonii Varsovii przy ul. GrochowskiejSiedziba Sinfonii Varsovii przy ul. Grochowskiej Fot. WOJCIECH TRACZYK/UM Warszawa

Wiele kamienic i innych budynków znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Wśród nich warto wyróżnić:

  • rogatki grochowskie (północna) - ul. Zamoyskiego 55,
  • konkatedrę Matki Boskiej Zwycięskiej z najstarszym cmentarzem przykościelnym w Warszawie - ul. Grochowska 365,
  • budynki dawnego Instytutu Weterynarii (siedziba Sinfonii Varsovii) - ul. Grochowska 272,
  • zespół pofabryczny dawnego Towarzystwa Akcyjnego Lnianej i Jutowej Manufaktury, później Zakładów Amunicyjnych „Pocisk”, czyli Soho Factory - ul. Mińska 25.

Godne uwagi zabytkowe kamienice znajdują się przy ul. Targowej 14, Grochowskiej 342 i Chodakowskiej 22.

Tereny Kamionka powiązane są przyrodniczo z obszarem Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły przez park Skaryszewski i zieleń Portu Praskiego. Jednak roślinność w tym rejonie ? z wyjątkiem parku im. Obwodu Praga Armii Krajowej (OPAK) - jest raczej zaniedbana.