Sprawdź na mapie, co i gdzie się zmieni dzięki rewitalizacji
Rewitalizacja to poprawa jakości życia, czyli m.in. remonty i modernizacje kamienic, nowe mieszkania, instytucje, więcej zieleni, rozwój turystyki, kultury, sportu, gospodarki, a co najważniejsze, integracja i wsparcie mieszkańców