Kobiety pod KDT: Do boju KDT! Nie damy Hance się!

Mikołaj Tocki, paw, Milena Bryła
21.07.2009 09:22

Kobiety blokują wejście komornika do Kupieckich Domów Towarowych