Warszawa 1947 i dziś. Co wyrosło z morza ruin? [PORÓWNANIE ZDJĘĆ]

Słynne już, kolorowe zdjęcia Warszawy wykonane przez amerykańskiego architekta Henry'ego N. Cobba porównaliśmy ze współczesnymi fotografiami zrobionymi w tych samych miejscach. Zobaczcie, jak zmieniła się Warszawa.

Przesuń znacznik na zdjęciu, żeby obejrzeć starą i współczesną fotografię.

Plac Małachowskiego i Zachęta

http://bi.gazeta.pl/im/5/12728/m12728495,ZACHETA-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/4/12728/m12728494,ZACHETA.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Warszawa, pl. Małachowskiego, z lewej widoczny budynek Zachęty.

Furmanki przewożące gruz na placu Małachowskiego. Z lewej: zrujnowany narożnik gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego u zbiegu ulic Mazowieckiej i Kredytowej (obecnie jest to siedziba Państwowego Muzeum Etnograficznego). Na dalszym planie budynek Zachęty. Na wprost, za drzewami, gruzy wysadzonego przez Niemców w końcu 1944 r. Pałacu Saskiego.

Aleje Jerozolimskiego i dzisiejsze Rondo DeGaulle'a

http://bi.gazeta.pl/im/1/12728/m12728501,DEGAULLEA-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/0/12728/m12728500,DE-GAULLEA.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Skrzyżowanie Al. Sikorskiego (obecnie Alej Jerozolimskich) i ulicy Nowy Świat. Zdjęcie z 1947 r. Henry N. Cobb zrobił stojąc tyłem do budynku Banku Gospodarstwa Krajowego. Widoczne na nim ruiny kamienic zostały potem rozebrane, a w ich miejscu założono istniejący do dziś skwer między Alejami Jerozolimskimi i ulicą Smolną.

Plac Krasińskich

http://bi.gazeta.pl/im/3/12728/m12728503,KRASINSKICH-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/2/12728/m12728502,KRASINSKICH.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Pomnik Jana Kilińskiego - dzieło rzeźbiarza Stanisława Jackowskiego - stał na pl. Krasińskich od 1936 r. W czasie okupacji Niemcy zdjęli posąg z cokołu i ukryli w gmachu Muzeum Narodowego. Spiżowy bohater wrócił na plac w 1946 r., ale 13 lat później przeniesiono w nowe miejsce - na Podwale, gdzie stoi do dziś.

Prudential

http://bi.gazeta.pl/im/6/12729/m12729386,PRUDENT-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/7/12729/m12729387,PRUDENT.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Najwyższy budynek przedwojennej Polski, wzniesiony przy ówczesnym placu Napoleona (dziś pl. Powstańców Warszawy) według projektu architekta Marcina Weinfelda dla Towarzystwa Ubezpieczeń „Prudential”. Stalową konstrukcję drapacza chmur zaprojektował wybitny inżynier Stefan Bryła. W pierwszym dniu Powstania Warszawskiego wieżowiec zdobyli żołnierze Batalionu AK „Kiliński”. Na wyrastającym na jego szczycie maszcie załopotała biało-czerwona flaga. Budynek stał się celem niemieckich ostrzałów moździerzowych. Mocno podziurawiony, przetrwał Powstanie. Po wojnie przebudowany został przez Marcina Weinfelda na Hotel Warszawa. Zyskał wtedy socrealistyczny kostium. Rozpoczęty ponad dwóch lat remont wieżowca miał przywrócić mu historyczny kształt, ale na placu budowy od dłuższego czasu nie widać ruchu.

Ulica Szpitalna

http://bi.gazeta.pl/im/9/12728/m12728499,BRACKA-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/8/12728/m12728498,BRACKA.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Ulica Szpitalna, widok w kierunku południowym od skrzyżowania z ulicą Warecką. Widoczne na zdjęciu Henry N. Cobba kikuty domów zostały rozebrane. W ich miejscu stoją dziś nowe budynki.

Plac Zamkowy

http://bi.gazeta.pl/im/7/12728/m12728497,ZAMKOWY-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/6/12728/m12728496,ZAMKOWY.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Na zdjęciu Henry N. Cobba widać po lewej zgliszcza narożnej kamienicy Jona (u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Senatorskiej). Resztki zniszczonego w 1944 r. domu zostały wkrótce usunięte w związku z budową Trasy W-Z. Kamienicę następnie odbudowano. Projektując jej zewnętrzną bryłę i wystrój fasady architekci wzorowali się na obrazie Canaletta. Parter domu zajęły schody ruchome, którymi zjeżdża się do wylotu tunelu Trasy W-Z. Na wprost widać postrzępione mury kamienic stojących wzdłuż Podwala, od strony Starego Miasta. Po ich rozbiórce odtworzono w tym miejscu fosę i staromiejskie mury. Przed ruinami dostrzec można fragmenty kolumny Zygmunta. Słynny pomnik odbudowano w 1949 r. według projektu Stanisława Żaryna. Dla poprawy kompozycji kolumnę przesunięto o 6 m w kierunku północno-zachodnim względem historycznej lokalizacji. Samo Stare Miasto - zniszczone w 90. procentach - na kompleksową odbudowę czekało do początku lat 50.

Plac Napoleona (dziś Powstańców Warszawy)

http://bi.gazeta.pl/im/2/12728/m12728492,SZPITALNA-OLD.jpg

1947

http://bi.gazeta.pl/im/1/12728/m12728491,SZPITALNA.jpg

2012

Fot. Henry N. Cobb / Adam Stępień (Agencja Gazeta)

Widoczne na archiwalnym zdjęciu resztki domów zachodniej pierzei placu Napoleona zostały rozebrane. Pozostawiono tylko budynek Banku Pierwszego Warszawskiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu na rogu ulicy Moniuszki (obecnie siedziba TVP) i wieżowiec Towarzystwa Ubezpieczeń "Prudential" (późniejszy Hotel Warszawa). Zburzono zaś potężne wielkomiejskie kamienice, które ustąpiły miejsca zamykającemu plac od zachodu długiemu budynkowi biurowemu.

Tomasz Urzykowski, Jakub Chełmiński, Mikołaj Pieńkos

Tematy ważne dla Warszawy
Tematy
Inwestycje
Komunikacja
Galerie handlowe
Miejsca
Dzielnice
Ludzie